GERCENKA FEST

Predpredaj na vrátnici Spojenej školy Sv. Rodiny počas pracovných dní od 8:00 do 14:00
Adresa: Gercenova 10, Bratislava

Možnosť objednať lístky na gercenkafest@svr.sk

!!!Výťažok z akcie pôjde na výstavbu detského ihriska!!!