GERCENKA FEST

e-mail: gercenkafest@svr.sk

!!!Výťažok z akcie pôjde na výstavbu detského ihriska!!!